het Midden

Menselijke ontmoetingen voor verbinding, kracht en heling

Bijeenkomsten

De kracht zit in onze gedeelde menselijkheid

In de huidige uitdagende tijden kunnen we ons gemakkelijk diep geraakt voelen, ervaren we verwijdering of last door polarisatie. De neiging ligt op de loer om te reageren, oordelen, strijden, vluchten of bevriezen.

Heel begrijpelijk, al brengt ons niets verder.
Onze menselijke behoeften blijven onvervuld, het houdt ons weg bij onze innerlijke kracht en voorkomt dat we de mooiste versie van onszelf zijn.

Alleen in onze gedeelde menselijkheid vinden we de verbinding, rust, inzicht, heling en kracht
waar we allemaal naar verlangen.

Het Midden creëert een rituele ruimte om hieraan bij te dragen.

*

Het Midden is een initiatief van Robert Tannemaat, dat staat op Grond van Liefde.

Bijeenkomsten
Grond van Liefde is een initiatief van Noor Bongers en een aantal bijzondere mensen. Het ondersteunt bewegingen die bijdragen aan integriteit, de kracht van liefde en de wijsheid van het hart.
Meer over Grond van Liefde


Bijeenkomsten van het Midden

Elke maand is er in Nijmegen een bijeenkomst van het Midden. Voor mannen en vrouwen die zich vanuit liefde met zichzelf en anderen willen verbinden. Die vanuit compassie verantwoordelijk willen nemen voor hun leven. Om zichzelf en de ander te zien voor waar ze op dat moment staan en wie ze tegelijkertijd ook ten diepste zijn.

 

De kracht van waarachtigheid, verantwoordelijkheid en eerlijkheid zorgt voor veiligheid en inzicht. Compassie zorgt voor ruimte, verbinding en heling. Vanuit persoonlijke soevereiniteit staan we samen sterk. De bijeenkomsten hebben een ondersteunende structuur die ruimte biedt aan alle deelnemers en tegelijkertijd het collectieve veld aanspreekt en versterkt.


Op de avonden starten we een korte check-in en stite / meditatie. Aansluitend volgen we het ritueel van de talking-stick om te delen wat er in ons leeft: we spreken, voelen, luisteren en zijn stil. Volgend wat klopt in het moment voor persoonlijke en collectieve groei. We ronden de avonden gezamenlijk af om stevig en verbonden weer huiswaarts te gaan.

Praktische informatie en aanmelden

praktische informatie

Deelname aan het Midden kan als reeks of los per avond.

 ➺ Moment: vrijdagavond van 19:30 tot ca. 22:00  uur. Inloop vanaf 19:15 uur
➺ Data voorjaar 2022: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 6 mei, 3 en 24 juni.
➺ Locatie: Bibliotheek van de Refter (Rijksstraatweg 37 in Ubbergen, nabij Nijmegen).
➺ Bijdrage: € 20,- per avond. Bij deelname aan de hele reeks ontvang je een factuur. 
Bij losse deelname graag contant betalen op de avond zelf.

 ✨ inspiratie

A Gathering of the Tribe

Dansen in nuance

Na al het zwemmen in Bacardi lemon

 Zou ik willen dansen in nuance


 Met ruimte, rust en aandacht in gesprek gaan

 Risico’s nemen en op ons bek gaan

 Zonder dat we bang hoeven zijn dat we voor gek staan


 Ik zou willen spelen met u alsof we twaalf zijn

 Samen verdwalen in onze eigen verhalen

 Elkaar leren kennen áchter de vooroordelen

 En onze complexiteit naar een liefdevolle simpelheid vertalen


 Ik zou je willen voorstellen aan mijn familie

 Het idee wat een goed leven is willen bespreken

 Brood breken, vers bereid eten met u delen

 terwijl we onze verschillen en onze overeenkomsten met elkaar laten spelen

 Met respect zoals we dat vroeger deden


 Ik zou graag weer de liefde willen voelen die onder alle angsten bestaat

 Achter alle woorden, grafieken en resultaten

 op de voorgrond houden, waar het uiteindelijk echt over gaat

 Connectie met ons diepe inner bewustzijn en met elkaar

 Datgene wat ons menselijk maakt


 Ik zou weer willen horen bij één grote groep die bestaat uit verschillende groepen

 Dat is toch wat we altijd hebben geroepen

 Nederland wat Nederland maakt

 Dat je erbij hoort ongeacht je politieke kleur, mening of smaak

 Die recalcitrantie de grens van onbegrensdheid raakt. 


Eigenwijs met een glimlach
 “O ja, waar staat dat dat niet mag?”
 Bij voetbal kan het, Max kan het, op 5 mei kan het, met Koningsdag kan het
 Duizenden mensen met al onze mooie verschillen
 Misschien moeten we ons goed afvragen wat we eigenlijk willen
 Voor onszelf, voor elkaar
 Voor onze kinderen en die van hen
 “Alain” zei mijn moeder
 “Misschien denk je te veel na”
 Misschien heeft ze gelijk en gaan de dingen zoals ze gaan
 Maar misschien, misschien is het nét die ene zin die aanzet tot bezinning
 Misschien zijn we net één goede voorzet verwijderd van die overwinning
 Eén trilling van een onaangeraakte snaar die van een simpele melodie uitgroeit tot een symfonie
 Een grandioos gebaar
 Wie weet

 Er zijn geen tutorials, geen handleidingen en het is niet iemand voor de klas
 Maar het is ons innerlijk kompas waarop we moeten vertrouwen
 Proberen te midden de zware stormen en hoge golven koers te houden
 Soms zie je dingen best met je ogen dicht
 Eerst is het donker
 Maar uiteindelijk is er licht

 Het is niet onze angst, niet onze boosheid of ons verdriet
 Maar het is liefde, liefde is onze gids

❤️


Alain ClarkGeïnspireerd door onderstaand schrijven (Katharen, anno 1148)

“Ze bestaat niet als vaste vorm, maar slechts door onderlinge overeenstemming van mensen. Ze heeft geen leden, behalve hen die voelen dat ze erbij horen. Ze heeft geen concurrenten, want ze wedijvert niet. Ze heeft geen eerzucht, want ze wil alleen maar dienen. Ze trekt geen landsgrenzen, want liefde begrenst niet. Ze sluit zichzelf niet af en kapselt niet in, want ze probeert alle groepen religies te verrijken. Ze respecteert alle grote leraren aller tijden, die de waarheid van de liefde openbaarden.

Wie ertoe behoort, beoefent de waarheid van de liefde met zijn hele zijn. Wie ertoe behoort, weet dat.

Ze doet geen pogingen anderen te beleren; ze probeert alleen maar te zijn en door haar zijn te geven. Ze leeft in de wetenschap dat de hele aarde een levend weten is en wij er deel van zijn. Ze weet dat de tijd van de laatste ommekeer gekomen is: in vrije wil de weg terug naar de eenheid.

Ze maakt zich niet met luide stem bekend, maar werkt vanuit het vrije domein van het ware zijn. Ze maakt een buiging voor allen die de weg der liefde deden oplichten en hiervoor hun leven gaven. Ze laat in haar rijen geen volgorde, in haar midden geen verheffing van enig mens toe, want de een is niet groter dan de ander. Ze zegt geen beloning toe, noch in dit noch in een ander leven, alleen de vreugde van het zijn in liefde.

Haar leden herkennen elkaar aan de wijze van handelen, aan de wijze van zijn, aan de wijze van bezieling in hun ogen en aan geen ander uiterlijk gebaar dan de broederlijke en zusterlijke omarming. Ze kennen vrees noch schaamte. En hun getuigenis zal altijd waarachtig zijn, in zowel goede als slechte tijden.

De kerk van de liefde heeft geen geheim, geen mysterie en geen inwijding, behalve een diep innerlijk kennen van de macht van de liefde, omdat de wereld zal veranderen wanneer wij mensen dit willen. Maar alleen doordat eerst wijzelf veranderen.

Allen die voelen dat ze erbij horen, horen erbij. Ze behoren tot de kerk van de liefde.”

Grond van Liefde

Een plek voor mensen om samen te komen. Mensen die 100% trouw (willen) zijn aan de waarheid van hun eigen hart en Hartsbewustzijn.

Dit bewustzijn is leidend voor hen in hun leven. Zij committeren zich hieraan en aanvaarden de consequenties, in goede en slechte tijden.
Ceremonies zijn gericht op het creëren van wereldvrede; het volledig belichamen van het hoogste en mooiste bewustzijn op aarde. Congruent in spirit, hart en handelen.

➺ Schrijf je in voor de bijeenkomsten van het Midden

Schrijf je in
arrow_drop_up arrow_drop_down