Taal van Ouders is een toegankelijke en op de praktijk gerichte training, gebaseerd op de principes van Non-Violent Communication, ook wel verbindende communicatie.

In deze training leer je de basis van verbindende communicatie toepassen in je gezin en is er veel ruimte om onder begeleiding te oefenen met praktijksituaties.
Lees meer →

Iedereen telt mee in je gezin, maar hoe kom je tot een gezamenlijke afspraak over wat jullie samen gaan doen zonder ruzie te maken, voor te trekken of alles zelf te beslissen? 

In deze training maak je kennis met de CONSENT-methode die aan de basis van Gezinsoverleg ligt. Je leert de eenvoudige structuur toepassen. Aansluitend zijn er twee online bijeenkomsten met je trainingsgroep om samen te verdiepen, uit te wisselen en voor jou belangrijke onderwerpen te bespreken.

Deze kortdurende training is toegankelijk, effectief en constructief.
Lees meer →

De tweedaagse verdiepingstraining in Gezinsoverleg is een praktische, hands-on training. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en het horen van meningen van andere ouders, krijg je snel grip en vaardigheid in het op deze manier samenwerken in je gezin.

In twee dagen of vier avonden doe je ervaring op, leer je hoe je in jouw gezin kunt starten met gezinsoverleg of hoe je je bestaande overleg naar een hoger plan kunt tillen. 
Lees meer →